Kaffemotiv

Olika motiv gjorda på utspillt kaffe. Storlek A2.
tryckpapper, Hanemuchle, German Etching 310g.
Numrerade och signerade. Pris 1 100 kr/st.

Tankar i norr

Tankar i norr

10 exemplar

Kärlek i luften

Kärlek i luften

10 exemplar

Roy

Roy

50 exemplar

Vera

Vera

50 exemplar

Happy

Happy

50 exemplar